73% uit zorgen over de vatbaarheid van hun surveillance systemen voor cyberaanvallen.

Ieder jaar Brengt de IFSEC een rapport uit over de video beveilings industry. Al zijn die rapporten voornamelijk gericht op het Verenigd Koninkrijk, valt er toch veel informatie te halen te halen over de situatie in Nederland. Wij hebben de hoogtepunten vertaald. De toenemende prevalentie van cyberaanvallen heeft significante bezorgdheid gewekt over de kwetsbaarheid van surveillance systemen. Volgens de UK Government Cyber Security Breaches Survey heeft 73% van de respondenten hun zorgen geuit over de vatbaarheid van hun surveillance systemen voor cyberaanvallen. 

Bron: IFSEC 2022 Video Surveillance Report

Uit het onderzoek blijkt dat 39% van de bedrijven te maken kreeg met cyberaanvallen in 2021, met een geschatte gemiddelde kost van £4.200. Dit benadrukt de financiële impact van deze aanvallen op organisaties. Bovendien hebben er recentelijk talrijke high-profile cyber security breaches plaatsgevonden, waaronder de data-inbreuk bij Optus, de inbreuk op het netwerk van Uber en een tienerhacker die Rockstar Games binnendrong. Deze incidenten dragen verder bij aan de toenemende bezorgdheid rond cyberaanvallen en hun mogelijke gevolgen.

De verspreiding van data-inbreuken in mainstream nieuwsbronnen en de toewijding van tv-shows zoals The Capture door de BBC aan cyberinbreuken hebben het publieke bewustzijn aanzienlijk vergroot over de dreiging van cyberaanvallen. Met name de opkomst van deepfake-technologie heeft de aandacht getrokken, omdat het de betrouwbaarheid van CCTV en videobewaking in twijfel trekt. De toegankelijkheid van deze technologie benadrukt de noodzaak om surveillance systemen te beschermen tegen potentiële cyberaanvallen om de integriteit van de vastgelegde gegevens te waarborgen.

Het onderzoek benadrukt ook de bezorgdheid van individuen over de kwetsbaarheid van hun surveillance systemen voor cyberaanvallen. Onder de respondenten gaf 37% aan “zeer bezorgd” te zijn, terwijl 36% aangaf “tamelijk bezorgd” te zijn. Dit toont aan dat een aanzienlijke meerderheid van individuen de potentiële risico’s erkent en actief bezorgd is over de beveiliging van hun surveillance systemen.

Aangezien de meeste videobewakingssystemen tegenwoordig gebruik maken van op IP-gebaseerde apparaten, worden ze vatbaar voor hackpogingen. Deze kwetsbaarheid heeft ertoe geleid dat beveiligings-, facilitaire en IT-teams het belang van bescherming van deze systemen tegen cyberaanvallen erkennen. De groeiende bezorgdheid rond de kwetsbaarheid van surveillance systemen benadrukt de noodzaak van proactieve maatregelen om de risico’s van cyberaanvallen te beperken.

Het toenemende aantal cyberaanvallen gericht op surveillance systemen, in combinatie met het publieke bewustzijn en de individuele bezorgdheid, benadrukt de urgentie voor organisaties om de bescherming van hun surveillance systemen voorop te stellen. Waakzaamheid en het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen zijn essentieel om te beschermen tegen cyberaanvallen en de mogelijke gevolgen daarvan voor privacy, financiële stabiliteit en de algehele reputatie van organisaties. Door proactief en goed geïnformeerd te blijven, kunnen organisaties de risico’s minimaliseren en de integriteit van hun surveillance systemen behouden in het licht van steeds veranderende cyberdreigingen.