De gegevens die via het Aperium VPN uitgewisseld worden, worden cryptografisch versleuteld. Dit zorgt er voor dat de uitgewisselde gegevens onderweg niet ingezien kunnen worden door anderen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat een onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft richtlijnen opgesteld voor het beoordelen van de veiligheid van dergelijke gegevensuitwisseling via het internet; deze ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS) zijn terug te vinden op de website van het NCSC.