Nee. Het Supraenet VPN gebruikt VPN-technologie om mensen en apparaten via het internet met elkaar te verbinden, maar vanuit het Supraenet VPN is er geen verbinding naar het internet. Als u een website bezoekt gaat dit dus op dezelfde manier als anders, rechtstreeks via de originele internetverbinding, ook als u tegelijkertijd verbonden bent met het Supraenet VPN. Dus alleen de gegevens die uitgewisseld worden met een andere aansluiting op het Supraenet VPN worden verborgen voor derden.