MULTI-PARTY SECURE CONNECTIONS

Veilige verbindingen tussen devices, mensen en devices.

Het Supraenet Platform biedt multi-party veilige verbindingen voor het opzetten van beveiligde communicatiekanalen of verbindingen tussen meerdere partijen (zoals camera’s, toegangscontrole devices, mensen en systemen) op een manier die vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit van de uitgewisselde gegevens waarborgt. Het zorgt ervoor dat de informatie gedeeld tussen de partijen vertrouwelijk blijft en niet onderschept of geopend kan worden door ongeautoriseerde entiteiten. En het garandeert dat de gegevens onveranderd blijven tijdens de overdracht. Als er wijzigingen optreden, zou de verbinding dit moeten detecteren en de gegevens niet moeten accepteren. Veilige verbindingen tussen meerdere partijen spelen een cruciale rol voor fysieke security oplossingen rol en in het beschermen van gevoelige informatie in de digitale wereld. Ze zorgen ervoor dat gegevens vertrouwelijk blijven, ongewijzigd blijven en worden uitgewisseld tussen geauthenticeerde partijen.

END-TO-END ENCRYPTION

Het SupraeNet platform creëert veilige verbindingen tussen meerdere partijen en maakt gebruik van end-to-end encryption. Gegevens aan de kant van de verzender worden versleuteld en kunnen alleen door de beoogde ontvanger worden ontcijferd.

AUTHENTICATIE

Authenticatie zorgt ervoor dat beide partijen, devices en mensen, die betrokken zijn bij de communicatie elkaars identiteiten kunnen verifiëren. Het voorkomt situaties waarin één partij communiceert met een bedrieger.

VEILIGE PROTOCOLLEN

De verbindingen die worden opgezet door het Supraenet Platform bouwt op veilige communicatie protocollen, zoals SSL/TLS voor op het web gebaseerde verbindingen of VPN’s voor netwerkverbindingen.

KEY EXCHANGE

Partijen, devices, mensen en system, die betrokken zijn bij de verbinding wisselen cryptografische sleutels uit om versleuteling en ontsleuteling te vergemakkelijken. Het Supraenet platform zorgt ervoor dat deze uitwisseling moet veilig wordt uitgevoerd.

TRUST MANAGEMENT

In multi-party verbindingen is vertrouwensbeheer cruciaal. Dit houdt in dat het SupraeNet Platform het beheren van certificaten, autoriteiten en vertrouwensniveaus waarborgt.

LORUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco labore elit dolor sed.